Grip op het leven met mantelzorg

De training ‘Grip op het Leven met Mantelzorg’ is speciaal samengesteld om jou, als professional, te voorzien van nieuwe inzichten, praktische strategieën en tools voor jouw professionele groei in het begeleiden van mantelzorgers. De training is gericht op het bevorderen van autonomie, welzijn en zelfzorg bij mantelzorgers, met als doel hen te helpen de kwaliteit van hun leven te behouden, niet ondanks, maar in harmonie met hun zorgtaken.

Coachfriend Grip op het leven met mantelzorg
Coachfriend Grip op het leven met mantelzorg

Overbelasting voorkomen

Professionals, zoals jij, proberen te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken door samen met ze naar oplossingen te zoeken. In de training ‘Meer Grip op het leven met mantelzorg’ krijg je een concrete methode en technieken aangereikt voor effectieve begeleiding om overbelasting bij de mantelzorger te voorkomen. De online training is praktisch van aard en gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde kennis en informatie.

Coachfriend

Gedragsverandering en motivatie

Deze online training, met acceptatie, gedragsverandering en motivatie als kernthema’s, is gebaseerd op de Zelfbeschikkingstheorie. Deze theorie stelt dat persoonlijke groei, welzijn en zelfzorg worden gestimuleerd door de bevrediging van drie psychologische basisbehoeften: autonomie, competentie en relationele verbondenheid. Autonomie gaat over het gevoel van controle over je eigen leven, competentie betekent ergens goed in zijn en progressie boeken, en relationele verbondenheid gaat over het gevoel deel uit te maken van waardevolle relaties. De training is ontworpen om deze behoeften te bevredigen en zo de autonome motivatie te verhogen, wat kan helpen bij het omgaan met de uitdagingen van het mantelzorgen.

Coachfriend

Met jouw vernieuwde aanpak help je mantelzorgers bij het ontwikkelen van de volgende vaardigheden:

 • Waardigheid: Je helpt mantelzorgers te erkennen en te voelen dat ze waardevol zijn als mens.
 • Doelen nastreven: Je begeleidt mantelzorgers bij het stellen van doelen die aansluiten bij hun waarden en gericht zijn op het verbeteren van hun leven.
 • Inzicht in gedragsverandering: Je biedt mantelzorgers inzicht in hoe gedragsverandering kan bijdragen aan hun welzijn, vitaliteit en zingeving.
 • Bewustwording van gedragspatronen: Je helpt mantelzorgers zich bewust te worden van ineffectieve gedragspatronen en stimuleert hen om deze te veranderen.
 • Reflectie: Je moedigt mantelzorgers aan om na te denken over hun eigen acties, hun probleemoplossend vermogen en hun zelfzorg.
 • Nieuwe vaardigheden: Je leert mantelzorgers nieuwe vaardigheden om hun psychologische basisbehoeften te bevredigen.
 • Zelfzorg: Je stimuleert mantelzorgers om aandacht te besteden aan hun zelfzorg en welzijn, en leert ze hoe ze dit kunnen volhouden.
 • Relaties aangaan: Je leert ze om zich kwetsbaar te durven opstellen in de relaties met dierbaren.

De training is gestructureerd rond vier componenten:

1. Bijeenkomsten met collega’s: Tijdens deze online bijeenkomsten met Teams krijg je de kans om praktisch te oefenen met de opgedane kennis en de aangeboden werkvormen. 

2. Online leermodule: Deze module, beschikbaar op de Coachfriend Academie, bestaat uit zes hoofdstukken vol met theorie, informatie en oefeningen die je leerproces ondersteunen.

3. Werkboek: Dit werkboek bevat gedetailleerde uitwerkingen van drie coachgesprekken met mantelzorgers, aangevuld met oefeningen. Het dient als naslagwerk waarin je aantekeningen kunt maken en belangrijke stukken kunt markeren. Hierdoor wordt het werkboek een persoonlijk hulpmiddel dat je helpt om beter te leren.

4. Digitaal Prikbord: Hier vind je aanvullende informatie, video’s en kant-en-klare werkvormen die je kunt downloaden en gebruiken in je gesprekken met mantelzorgers.

Coachfriend
Coachfriend Grip op het leven met mantelzorg

Na het voltooien van de training heb je het volgende bereikt:

 • Diepgaande kennis en zelfvertrouwen: Je hebt uitgebreide kennis en zelfvertrouwen opgedaan in coaching die gericht is op het bevredigen van psychologische basisbehoeften.
 • Toepassing van kennis: Je past de verworven kennis toe op jezelf, met bijzondere aandacht voor het bevredigen van je eigen basisbehoeften, zowel in je privéleven als in je professionele praktijk.
 • Vaardig in communicatie: Je hebt de vaardigheid ontwikkeld om de juiste vragen te stellen en uitdagende gesprekken te voeren.
 • Ondersteuning van autonomie: Je bent in staat om een aanpak toe te passen die de autonomie van de mantelzorger ondersteunt.
 • Reflectieve houding: Je behoudt een reflectieve houding ten aanzien van je eigen handelen, wat belangrijk is voor continue groei en ontwikkeling.
 • Versterken van autonomie en eigenaarschap: Je hebt geleerd hoe je de autonomie en het eigenaarschap van mantelzorgers kunt versterken en hoe je kunt voorkomen dat je vastloopt in de rol van hulpverlener.
MVT Arnhem
Netwerk Dementie Arnhem en Omstreken
Coachfriend persoonlijke en online coaching
Coachfriend persoonlijke en online coaching

Registerpunten

Accreditatie bij Registerplein en V&VN is aangevraagd.

Na verzenden

Je ontvangt uiterlijk de volgende werkdag reactie op je bericht.

Garantie

Ben je niet tevreden na het afronden dan krijg je zondermeer je geld terug.

Ja, ik wil graag deelnemen

ContactForm GRIP (#16)