TEAMCOACHING

De kern van mijn teamcoaching is dat de teamleden in actie komen gericht op hun gedeelde waarden en op wat écht belangrijk is.

Begeleiding van Teams wordt op maat ingericht. Neem contact op voor meer informatie.

coachfriend training en coaching

Teamontwikkeling

Coachfriend Team is een teamontwikkeltraject dat speciaal is ontworpen voor professionals die willen werken aan het verbeteren van hun samenwerking en effectiviteit als team. Tijdens dit traject worden verschillende vragen en uitdagingen aangepakt, zoals:

  • Hoe kunnen we als team beter samenwerken?
  • Hoe kunnen we een effectieve samenwerkingsrelatie behouden, zelfs bij spanning, conflicten en escalaties?
  • Hoe kunnen we meer ruimte creëren voor elkaars diversiteit, kwaliteiten en talenten?
  • Hoe kan ik steviger staan voor mijn mening binnen het team?
  • Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn stem gehoord en vertrouwd wordt?
  • Hoe kunnen mijn adviezen worden overgenomen en opgevolgd door anderen?
  • Hoe kan ik de ander beter begrijpen en tegelijkertijd begrepen worden, zodat we samen tot oplossingen kunnen komen?
  • Hoe kan ik anderen beter overtuigen en beïnvloeden binnen het team?
  • Hoe kan ik meer verbinding maken met mijn teamleden?

 

Teamcoaching

Tijdens het Coachfriend Team traject wordt er gewerkt aan het versterken van de communicatie, het vergroten van onderling begrip en vertrouwen, en het ontwikkelen van effectieve samenwerkingsvaardigheden. Er worden diverse methoden en technieken gebruikt om het team te ondersteunen in hun groei en ontwikkeling.

Het doel van Coachfriend Team is om teams te helpen hun potentieel volledig te benutten, optimaal samen te werken en gezamenlijke doelen te bereiken. Het traject is op maat gemaakt voor teams die openstaan voor verandering, groei en het creëren van een positieve en productieve werkomgeving.

Met Coachfriend Team kunnen professionals hun samenwerking naar een hoger niveau tillen, met als resultaat meer effectiviteit, harmonie en voldoening in het team. Download de whitepaper ‘Succesvolle teams’ voor meer informatie.

Coachfriend persoonlijke en online coaching
Coachfriend persoonlijke en online coaching
Coachfriend persoonlijke en online coaching

Leren is doen

Het 70-20-10 model van Jennings geeft aan dat slechts 10 procent van het leren plaatsvindt in formele trainingen. 20 procent van het leren gebeurt door georganiseerde reflectie (coaching en begeleiding) en 70 procent van de kennis en ervaring wordt informeel opgedaan op de werkvloer.

Daarom hanteren we bij teamcoaching en -ontwikkeling de werksituatie van het team als uitgangspunt. We combineren actieve bijeenkomsten met de kracht van vertrouwelijke individuele gesprekken. Daarnaast bieden we oefengerichte workshops aan om het leren van en met elkaar te versterken. Ook maken we gebruik van eCoachfriend, een online tool waarmee teamleden zelfstandig aan de slag kunnen op hun eigen tijd en plaats.

We streven naar een optimale mix van verschillende ontwikkelingsinterventies, zodat er voor iedereen iets passends tussen zit. Bij teamontwikkeling leggen we vooral de focus op het verder uitbouwen van wat al goed gaat binnen het team.

Op deze manier creëren we een leeromgeving waarin teamleden de kans krijgen om te groeien en te ontwikkelen op basis van hun eigen ervaringen en interacties in de werkomgeving. Het resultaat is een versterking van het team, waarbij iedereen bijdraagt aan het succes en de effectiviteit van het geheel.

Individueel en collectief

Teamontwikkeling bestaat uit een balans tussen individueel en collectief leren. Door de nadruk te leggen op individueel leren, wordt elk teamlid voor 100% verantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkeltraject. Om een optimaal rendement te behalen, is het belangrijk dat de coach nauw samenwerkt met de teamleider en samen een ‘ontwikkeldriehoek’ creëert die de teamleden aanzet tot en ondersteunt bij het leerproces.

Binnen de ontwikkeldriehoek heeft elke betrokkene een eigen rol. De teamleider stuurt de medewerker aan in zijn ontwikkeling, terwijl de medewerker daarover rapporteert aan de teamleider. De coach ondersteunt de medewerker door middel van persoonlijk en vertrouwelijk contact. Ten slotte is de teamleider de opdrachtgever van de coach.

Leren en ontwikkelen blijven beter hangen wanneer het collectief waarbinnen de individuen functioneren wordt versterkt. Leren vindt het beste plaats in verbinding met collega’s. Onderzoek toont aan dat het organiseren van constructieve feedback binnen een groep een voorwaarde is voor de ontwikkeling van reflectieve vaardigheden.

Op deze manier zorgen we ervoor dat teamleden niet alleen individueel groeien, maar ook bijdragen aan de ontwikkeling en versterking van het team als geheel. Door te werken aan een sterke verbinding binnen het team en het creëren van een leercultuur waarin feedback en reflectie centraal staan, bevorderen we de groei, effectiviteit en het succes van het team.

Voorbeeld teamontwikkeltraject

Klik op de afbeelding om de video te bekijken

TalentLab

Doel van TalentLab bij VX Company IT Services was het versneld ontwikkelen van aanstormende talenten (IT professionals en stafmedewerkers) naar professionals, die vanuit persoonlijk leiderschap een sleutelrol kunnen vervullen in hun organisatie en daar op basis van hun specifieke talent een onderscheidende bijdrage kunnen vervullen.

Kenmerkend aan TalentLab was dat teamvorming & talentontwikkeling gecombineerd werden, waarbij de nadruk lag op het ontwikkelen van en vanuit je talent.

Door met de deelnemers te werken aan een concreet project verbreden deelnemers hun blik, doen zij inspiratie op en leren zij van elkaar.