Samen er voor gaan
Meld je aan
Teamcoaching

Teamleden verbinden

Teamcoaching

Coachfriend Team is een teamontwikkeltraject voor professionels rond vragen als bijvoorbeeld:

 • Hoe kunnen we beter samenwerken?
 • Hoe behouden we een effectieve samenwerkingsrelatie bij spanning, conflicten en escalaties?
 • Hoe maken we meer ruimte voor elkaars diversiteit, kwaliteiten en talenten?
 • Hoe blijf ik stevig staan voor mijn mening?
 • Hoe wordt ik  meer gehoord en vertrouwd?
 • Hoe worden mijn adviezen overgenomen en opgevolgd?
 • Hoe begrijp ik de ander en wordt ik zelf begrepen zodat we er samen uitkomen?
 • Hoe kan ik anderen beter overtuigen en beïnvloeden?
 • Hoe maak ik meer verbinding?

Begeleiding van Teams wordt op maat ingericht. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Leren is doen

De kern van teamcoaching is dat de teamleden in actie komen gericht op hun gedeelde waarden en op wat écht belangrijk is. Het 70-20-10 model van Jennings geeft aan dat slechts 10 procent van het leren plaatsvindt in formele trainingen. 20 procent van het leren gebeurt door georganiseerde reflectie (coaching en begeleiding) en 70 procent van de kennis en ervaring wordt informeel opgedaan op de werkvloer.

Daarom nemen we bij teamcoaching en -ontwikkeling de werksituatie van het team als uitgangspunt. We werken met actieve bijeenkomsten én met de verstilling van vertrouwelijke individuele gesprekken. Er zijn oefengerichte workshops waarmee we het leren van en met elkaar versterken én we gebruiken eCoachfriend (online tool) waarmee de teamleden zelf op hun eigen plek en moment aan de slag kunnen.

We creëren een optimale mix tussen verschillende ontwikkel interventies, waar voor iedereen wat tussen zit. Teamontwikkeling werkt vooral goed met als basis het verder uitbouwen van wat al goed gaat.

Individueel en collectief

Teamontwikkeling bestaat uit een balans tussen individueel en collectief leren. De nadruk op individueel leren maakt elk teamlid voor 100% verantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkeltraject. Voor een optimaal ontwikkelrendement is het belangrijk dat de coach nauw samenwerkt met de teamleider en samen een ‘ontwikkeldriehoek’ creëren, die de teamleden aanzet tot en ondersteunt bij het leren.

In de driehoek heeft elke betrokkene zijn eigen rol. De teamleider stuurt de medewerker aan in zijn ontwikkeling en de medewerker rapporteert daarover aan de teamleider. De coach ondersteunt de medewerker door middel van persoonlijk en vertrouwelijk contact. En tot slot is de teamleider de opdrachtgever van de coach.

Leren en ontwikkelen beklijft als je het collectief waarbinnen die individuen functioneren versterkt. Leren doe je het best in verbinding met collega’s. En uit onderzoek blijkt dat het organiseren van constructieve feedback binnen een groep een voorwaarde is voor de ontwikkeling van reflectieve vaardigheden.

Download de white paper ‘Succesvolle teams’

Voorbeeld teamontwikkelingstraject

In de video vertellen deelnemers over hun talenten

TalentLab

Doel van TalentLab was het versneld ontwikkelen van aanstormende talenten (IT professionals en stafmedewerkers) naar professionals, die vanuit persoonlijk leiderschap een sleutelrol kunnen vervullen in hun organisatie en daar op basis van hun specifieke talent een onderscheidende bijdrage kunnen vervullen.

In de video zie je de finale van VX TalentLab 2019

TalentLab kenmerk

Kenmerkend aan TalentLab was dat teamvorming & talentontwikkeling gecombineerd werden, waarbij de nadruk lag op het ontwikkelen van en vanuit je talent.

Door met de deelnemers te werken aan een concreet project verbreden deelnemers hun blik, doen zij inspiratie op en leren zij van elkaar.

Opzet TalentLab

Onzichtbaar
Kick-of

De professionals kiezen in teams met welke opdracht zij negen maanden aan de gang gaan.

 

Uitdagend project

Samen ontwikkelen zij vanuit verschillende invalshoeken nieuwe ideeën voor een echte klant. De projecten zijn innovatief en uitdagend.

eCoachfriend Team

Individueel doorlopen ze een online tienstappen programma waarmee ze hun talenten onderzoeken en hun veerkracht vergroten.

 • Jouw ontwikkeldoelen
 • Zelfinzicht
 • Bewust en onbewust gedrag
 • De invloed van je verstand
 • Afstand nemen
 • Naar je doelen toewerken
 • Aandacht voor jezelf
 • Aanwezig zijn
 • Je waarden als kompas
 • Gedrag volgens je waarden
Blended coaching

De begeleiding is zowel individueel als in teamverband en een combinatie van face-to-face en online contacten.

Workshops

Ze volgen vier workshops met thema’s over

 • Stress en spanning
 • Communicatie en overtuigingskracht
 • Diversiteit en samenwerken
 • Weerstand en conflicten
 • Oordelen en waarden
 • Mentale veerkracht
Finale

De teams presenteren hun project en hun talentprofiel aan collega’s, hun management en de deelnemende klanten.

Sluiten
Coachfriend persoonlijke en online coaching
Coachfriend persoonlijke en online coaching
Coachfriend persoonlijke en online coaching