Aandacht voor jou

Als coach en trainer wil ik je graag helpen om weer te experimenteren, in actie te komen, nieuwe ervaringen op te doen en daarop te reflecteren. Samen kunnen we onderzoeken welke waarden voor jou belangrijk zijn, wat jouw obstakels zijn en hoe je deze kunt overwinnen om een bevredigend en betekenisvol bestaan te leiden.

Coachfriend coaching en training

Richard Koekoek

Mijn visie op leren

Leren is leuk!

Met creatieve en speelse werkvormen leer je het best omdat je er plezier in hebt.

Cocreatie

Ik ontwikkel samen met jou in plaats van voor jou.

Zelf en samen

Groeien en presteren doe je het best in verbinding met je sociale omgeving

Veerkracht

Nieuwe ervaringen (durven) opdoen en daarop reflecteren.

Leren is doen!

In actie komen met je waarden als kompas.

Omgeving

Jouw sociale omgeving speelt  een belangrijke rol in  het ‘ontvangen’ van jouw nieuwe gedrag.

Tijd en aandacht

Met online tools werk je aan je ontwikkeling waar en wanneer je dat wil.

Talenten en kwaliteiten

Op zoek naar wat je al kunt en dat verder uitbouwen.

Evalueren

We evalueren continu met het einddoel voor ogen.

Mijn waarden

Bijdragen

Persoonlijke en professionele ontwikkeling bereikbaar maken voor iedereen, altijd en overal.

Samenwerken

Samen werken en aansluiten op mijn coachees en klanten. Ik doe ieders bijdrage recht.

Eenvoud

Ik houd het simpel en begrijpelijk. Ik ben gelijkwaardig aan ieder ander.

Ondernemerschap

Met Coachfriend verdien ik een inkomen dat in een redelijke verhouding staat tot de meerwaarde die ik ermee voor mijn klanten realiseer en tot de inzet die ik lever. In de manier waarop ik met mijn sociale omgeving en mijn fysieke omgeving omga richt ik me op de lange termijn.

Kwaliteit

Ik lever hoogstaand werk af dat doet wat het belooft. Ik houd me aan de NOBCO ethische gedragscode. Daarin staat onder andere dat alle gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld. Ik exploreer en ontwikkel nieuwe content en nieuwe vormen voor (online) coaching.

Ontwikkelen

Ik leer en ontwikkelen mezelf continu; ook voor mij is een volwaardig en vitaal leven leiden telkens weer een uitdaging. Ik erken mijn fouten fouten en leer ervan. Ik draag bij aan het leren en de ontwikkeling van anderen.