Mantelzorgers ondersteunen

De online training ‘Mantelzorger ondersteunen in de praktijk’ is speciaal ontwikkeld voor Professionals die willen bijdragen aan het welzijn van mensen met zorgtaken in kwetsbare situaties, inclusief jongeren. Meer dan 430 betrokken Professionals hebben enthousiast deelgenomen en gaven aan dat het een waardevolle aanvulling op hun reguliere opleiding was.

mantelzorgondersteuning
coachfriend coaching en training

Minder zorgdruk op jouw schouders

Je krijgt praktische tools om effectiever te worden en de ervaren werkdruk te verminderen. Je leert hoe je mantelzorgers kunt motiveren en activeren door het versterken van eigenaarschap en zelfzorg. Met jouw aanpak leren mantelzorgers nieuwe vaardigheden waardoor hun draagkracht en veerkracht duurzaam vergroot worden met als resultaat het kunnen leiden van een bevredigend en vitaal leven.

Belangrijke vragen die aanbod komen:

  • Hoe kan ik mijn balans als Professional bewaken?
  • Hoe herken ik overbelasting?
  • Hoe kan ik bewustwording creëren rondom copingstrategieën?
  • Hoe kan ik zelfzorg stimuleren?
  • Hoe ga ik om met mijn neiging om een oplossing te willen bieden?
  • Hoe kan ik coaching bieden voor gedragsverandering?

Nieuwe visie

In de training besteden we aandacht aan het herkennen en bespreekbaar maken van ineffectieve copingstrategiëen en gedragspatronen. We kijken naar de overbelasting vanuit het perspectief van gedrag. Zijn ze bereid naar hun eigen gedrag in de zorgsituatie te kijken? Kunnen ze grenzen stellen en de zorg overdragen? Nemen ze tijdig de regie? Lukt het ze om geduldig te blijven op moeilijke momenten?

Bijeenkomst deel 1

Tijdens het eerste deel leert je signalen van overbelasting herkennen en in gesprek te gaan over draaglast en draagkracht. We bespreken de invloed van ‘oplossingsgericht willen zijn’ op jou en de mantelzorger. Waarom kan het bieden van hulp afhankelijkheid creëren? We gaan ook in op het bespreken van weerstand en emoties. Er is ruimte om praktijksituaties in te brengen.

Bijeenkomst deel 2

In het tweede deel gaan we dieper in op de (mentale) oorzaken die voor overbelasting kunnen zorgen. Je krijgt handvatten hoe je de mantelzorger in beweging kunt zetten en hun zelfzorg te stimuleren. Je maakt kennis met ACT (Acceptance & Commitment Training), een wetenschappelijk onderbouwde aanpak voor duurzame gedragsverandering.

Coachfriend coaching en training

Leermodule Kunst van Ontspannen Leven

Als voorbereiding op de online sessies met je vakgenoten, leer je in de online leermodule de Kunst van Ontspannen Leven hoe de mantelzorger (en jijzelf) effectief en gezond kunnen omgaan met dagelijkse stress.

training mantelzorgers ondersteunen in de praktijk

Digitaal 'Prikbord'

Op het digitale ‘Prikbord’ vind je boeiende informatie en video’s over mantelzorgondersteuning en ACT Hier vind je een schat aan nuttige kennis en praktische tips die je kunnen helpen bij het ondersteunen van mantelzorgers.

Richard slaagt erin met veel enthousiasme en bruikbare tips de methodiek van ACT te vertalen naar de mantelzorgsituatie.

Tanja Goessen
Mantelzorgconsulent

Het is absoluut een must voor bewustwording, zowel als zorgprofessional als mens, om deze training te volgen.

Carin Brouwer
Mantelzorgmakelaar

Door inzicht te krijgen in je eigen gedachten en emoties, ben je in staat om anderen ook beter te helpen.

Nicole Kwakman
Casemanager

coachfriend online coaching
Coachfriend persoonlijke en online coaching
coachfriend online coaching
Coachfriend mantelzorgondersteuning

Registerpunten

Deelname levert 8 punten op.
(BMZM, BCMB, BPSW, NVvPO, V&VN, Registerplein)

Na verzenden

Je ontvangt uiterlijk de volgende werkdag reactie op je bericht.

Garantie

Ben je niet tevreden na het afronden dan krijg je zondermeer je geld terug.

Ja, ik wil graag deelnemen

ContactForm MZO (#9)