Mantelzorg ondersteuning
Meld je aan
Zelfregie bij mantelzorgers versterken

Hoe doe je dat?

richard koekoek

Richard Koekoek

Waardevol bijdragen

Deze online training is voor iedereen die in haar of zijn werk wil bijdragen aan de vitaliteit en het welzijn van (jonge) mensen in kwetsbare situaties. Je krijgt praktische tools aangereikt waarmee jouw effectiviteit groeit en beleefde werkdruk daalt.

Minder zorgdruk op jouw schouders
In deze training leer je de mantelzorger zelf in beweging te brengen door eigenaarschap en zelfregie te versterken. Met jouw aanpak leert de mantelzorger nieuwe vaardigheden waarmee zijn of haar draag- en veerkracht duurzaam wordt vergroot met als resultaat het kunnen leiden van een bevredigend en vitaal leven.
Download brochure…

coachfriend online training mantelzorgondersteuning

Hoe...

  • jouw balans als professional bewaken?
  • overbelasting herkennen?
  • bewust maken van copingstrategiëen?
  • zelfregie stimuleren?
  • omgaan met jouw oplossingsgerichtheid?
  • coachen op gedragsverandering?
coachfriend online training mantelzorgondersteuning

Nieuwe visie

In de training besteden we aandacht aan het herkennen en bespreekbaar maken van ineffectieve copingstrategiëen en gedragspatronen. We kijken naar de overbelasting vanuit het gedrag van de mantelzorger. Is zij bereid om naar haar eigen gedrag in de zorgsituatie te kijken? Geeft hij zijn grenzen tijdig aan? Kan zij de zorg overdragen en loslaten? Laadt hij zijn ‘accu’ regelmatig op? Neemt zij de regie als dat nodig is? Lukt het hem om geduldig te blijven op moeilijke momenten?
coachfriend online training mantelzorgondersteuning

Deel 1

In deel 1 krijg je handvatten hoe je signalen van overbelasting kunt herkennen en hoe je in gesprek kan gaan over draaglast en draagkracht. Wat is de invloed van ‘het willen oplossen’ op jou en de mantelzorger? Waarom kan ‘hulp bieden’ juist afhankelijk maken? Het bespreekbaar maken van weerstand en emotie komen ook aan de orde. Er is ruimte om casuïstiek uit je werkpraktijk in te brengen.
coachfriend online training mantelzorgondersteuning

Deel 2

In deel 2 gaan we dieper in op de (mentale) oorzaken die voor overbelasting kunnen zorgen. Je krijgt handvatten hoe je de mantelzorger in beweging kunt zetten en zijn of haar zelfregie stimuleren. Je maakt kennis met ACT (Acceptance & Commitment Therapy), een wetenschappelijk onderbouwde aanpak voor duurzame gedragsverandering, gebaseerd op jarenlang zorgvuldig onderzoek.
coachfriend online training mantelzorgondersteuning

eCursus de Kunst van Ontspannen Leven

Als voorbereiding op de interactieve online sessies leer je in de compacte online cursus de Kunst van Ontspannen Leven hoe de mantelzorger (en jij!) op een effectieve en gezonde manier kan omgaan met zijn of haar dagelijkse stress.
Lees meer over de Kunst van Ontspannen Leven…

coachfriend online coaching

Online 'Prikbord

Toegang tot interessante informatie en video’s over mantelzorgondersteuning en ACT.
Klik hier voor het Prikbord…

Richard is in staat om met veel enthousiasme en veel bruikbare tips de methodiek van ACT te vertalen naar de mantelzorgsituatie.

Tanja Goessen
Mantelzorgconsulent

Voor je bewustwording als zorgprofessional en als mens een must om deze training te volgen.

Carin Brouwer
Mantelzorgmakelaar

Inzicht in je eigen gedachten en emoties. Daardoor kun je anderen ook beter helpen.

Nicole Kwakman
Casemanager

Hele inspirerende training met veel inzichten en tools.

Jantina Boeve
Mantelzorgmakelaar

coachfriend online coaching
Coachfriend persoonlijke en online coaching
coachfriend online coaching
Coachfriend mantelzorgondersteuning

Registerpunten

Deelname levert 8 (BMZM, BCMB, BPSW) en 7 (V&VN) registerpunten op.

Na verzenden

Je ontvangt uiterlijk de volgende werkdag reactie op je bericht.

Garantie

Ben je niet tevreden na het afronden dan krijg je zondermeer je geld terug.

Ja, ik wil graag deelnemen