Mentale veerkracht

De Flexibiliteits Index Test (FIT) is een psychologische test die ontworpen is om de mate van mentale veerkracht bij een persoon te meten. Het is gebaseerd op Acceptance en Commitment Training (ACT), een wetenschappelijk onderbouwde methode voor gedragsverandering  die zich richt op het vergroten van mentale veerkracht.

Mentale veerkacht

Resultaat meten

Bij online coaching met eCoachfriend meten we de voortgang van jouw traject met behulp van de FIT60 vragenlijst, die je invult aan het begin en aan het einde van het traject. Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 10 minuten in beslag en geeft een indicatie van jouw totale mentale veerkracht.

De gemiddelde groei die deelnemers in hun mentale veerkracht laten zien is 29%, met een bandbreedte tussen +10% en +68%.

De FIT60 is ontwikkeld door T. Batink, G. Jansen en H.R.A De Mey (2012) voor een promotieonderzoek aan de Universiteit Maastricht en is wetenschappelijk gevalideerd.

FIT60

De FIT-60 test bevat 60 vragen die deelnemers vragen om te beoordelen hoe vaak ze bepaalde gedachten en gevoelens ervaren en hoeveel moeite ze hebben om deze te accepteren. De antwoorden worden gebruikt om scores te bepalen op zes verschillende subschalen: cognitieve defusie, acceptatie, waarden, mindfulness, zelf-als-context en toegewijde actie.

De FIT-60 kan helpen bij het identificeren van obstakels voor mentale veerkracht bij een persoon en het meten van de effectiviteit van interventies gericht op het vergroten van mentale veerkracht. De FIT-60 kan ook worden gebruikt als een instrument voor zelfevaluatie en persoonlijke groei.

Mentale veerkracht

Met het online programma eCoachfriend leer je vaardigheden om jouw mentale veerkracht te vergroten. Mentale veerkracht wordt bepaald door hoe je omgaat met negatieve gedachten, gevoelens en ervaringen. Hoe groter je mentale veerkracht, hoe beter je in staat bent om je leven te leiden op basis van wat voor jou belangrijk is. Door mentaal veerkrachtig te zijn, kan je gemakkelijker omgaan met tegenslagen en vervelende gedachten die onvermijdelijk in het leven voorkomen. Mentale veerkracht helpt je ook om patronen te doorbreken die niet zinvol zijn, waardoor je meer keuzevrijheid hebt en je doelen gemakkelijker kunt bereiken. Met eCoachfriend leer je vaardigheden om je mentale veerkracht te vergroten en een waardevol leven te leiden.

ACT vaardigheden

  1. Defusie: Afstand nemen van je denken, je er niet onbewust door laten regeren. In eCoachfriend noemen we dit ‘erboven hangen’.
  2. Acceptatie: Bereid zijn om de werkelijkheid te nemen zoals die is en om vervelende gevoelens toe te laten en te ervaren.
  3. Hier en nu: Je aandacht richten op het heden, in het moment kunnen zijn.
  4. Waarden: Weten wat echt belangrijk voor je is.
  5. Toegewijde actie: Steeds weer actie ondernemen op basis van datgene wat belangrijk voor je is (je waarden).
  6. Het Zelf: Jezelf zien als een ervarend en steeds evoluerend mens, in plaats van als een mens met een vast verhaal, die altijd ‘is zoals hij is’.