FIT60
Meld je aan

FIT60

De vorderingen in je traject met eCoachfriend meten we met de FIT60 vragenlijst bij stap 1 en een tweede keer bij de afronding. Het online invullen neemt ongeveer 10 minuten in beslag. De score geeft een indicatie van jouw algehele mentale veerkracht.

De groei die deelnemers in hun mentale veerkacht laten zien is gemiddeld 29%. (Bandbreedte tussen +10% en +68%)

De FIT60 is ontwikkeld door T. Batink, G. Jansen en H.R.A De Mey (2012) voor een promotieonderzoek aan de Universiteit Maastricht en wetenschappelijk gevalideerd.

Mentale veerkracht

Met eCoachfriend leer je vaardigheden om je mentale veerkracht te vergroten. Je mentale veerkracht wordt bepaald door hoe je omgaat met vervelende gedachten, gevoelens en (lichamelijke) ervaringen. Hoe groter je mentale veerkracht, hoe beter je in staat bent je leven in te vullen op basis van de dingen die waardevol voor je zijn. Want als je mentaal veerkrachtig bent, ga je makkelijker om met de tegenslagen en hinderende gedachten die onvermijdelijk op je pad komen. Mentale veerkracht stelt je ook in staat niet-zinvol of patroonmatig gedrag te doorbreken. Daardoor ervaar je meer keuzevrijheid en kun je je doelen makkelijker realiseren.

ACT vaardigheden

  1. Defusie: Afstand nemen van je denken, je er niet onbewust door laten regeren. In eCoachfriend noemen we dit ‘erboven hangen’.
  2. Acceptatie: Bereid zijn om de werkelijkheid te nemen zoals die is en om vervelende gevoelens toe te laten en te ervaren.
  3. Hier en nu: Je aandacht richten op het heden, in het moment kunnen zijn.
  4. Waarden: Weten wat echt belangrijk voor je is.
  5. Toegewijde actie: Steeds weer actie ondernemen op basis van datgene wat belangrijk voor je is (je waarden).
  6. Het Zelf: Jezelf zien als een ervarend en steeds evoluerend mens, in plaats van als een mens met een vast verhaal, die altijd ‘is zoals hij is’.