1:1 Coaching
Meld je aan
Persoonlijke coaching

Nieuwe perspectieven verkennen

coachfriend persoonlijke en online coaching

Stil staan

Een treffend voorbeeld van wat persoonlijke coaching voor mensen kan betekenen is dat veel coachees na afronding van hun traject geinspireerd zijn om zelf een coachopleiding te gaan volgen.

Persoonlijke coaching geeft je de gelegenheid om wat afstand van de waan van de dag te nemen. We staan samen stil bij de gedachten en ervaringen die in het moment langskomen. Daardoor krijg je een ander perspectief op de vraagstukken waar je mee worstelt of mee aan de slag wil. Zo ontdek je met persoonlijke coaching blinde vlekken en nieuwe mogelijkheden die eerst nog verborgen voor je waren.

Persoonlijke coaching

In de eerste ontmoeting met je coach maken jullie kennis met elkaar en kijk je of klikt tussen jullie. Pas daarna besluit je of je het coachtraject aangaat.

In persoonlijke één-op-één gesprekken gaan jullie de diepte in en op zoek naar wat jij graag wilt leren. In overleg met jou wordt bepaald op welke gebieden de focus in de gesprekken ligt, met als uitgangspunten jouw ontwikkeldoelen en je online stappen in eCoachfriend. Je ontwikkeldoelen bestaan uit de gedragspatronen die je wilt doorbreken en het nieuwe gedrag dat je wilt leren..

 

Reflecteren

Je coach luistert en stelt verdiepende vragen. Reflecterend onderzoek je aannames over jezelf en je omgeving en ontwarren zich onbewuste patronen. In een evaluatiegesprek ronden jullie het traject af.

De één-op-één gesprekken met je coach zijn op locatie of met videobellen.

Alle ontmoetingen met je coach zijn strikt vertrouwelijk. Je coach is gebonden aan de Internationale Ethische Code en het klachtenreglement van de NOBCO/EMCC. De gedragscode is in te zien op www.NOBCO.nl

 

Coachfriend heeft mij het inzicht en de tools gegeven om vanuit acceptatie, mildheid en liefde voor mezelf, wijzer en sterker in het leven te staan.

Tami van Gilst

Het coachtraject heeft mij door reflectie en oefeningen geholpen in meer zelfinzicht, sturingsmiddelen en acceptatie van mijn waarden en normen.

Daan Olie

In kleine stappen tot de kern komen van wat je wilt aanpakken en veranderen. Ik heb de diversiteit van de opdrachten als zeer waardevol ervaren. Aan het einde van dit traject heb ik mezelf een methodiek eigen gemaakt om dit voort te zetten.

Marilette van As