Persoonlijk & online

Coaches

Aandacht voor  jou

Wij geloven dat jij alle mogelijkheden voor een energiek en waardevol leven bij je draagt. En wij geloven dat jij je best doet om zingeving en betekenis aan je leven te geven.

Wij weten hoe het is om frustratie en machteloosheid te ervaren en het gevoel te hebben niet meer vooruit te komen. Als jouw Coachfriend willen we je helpen om weer te gaan experimenteren, in actie te komen, nieuwe ervaringen op te doen en daarop te reflecteren.

Richard Koekoek

Richard Koekoek

Coach en trainer

Oprecht, zorgvuldig, doortastend, respectvol, betrokken.

Natascha Renkers

Natascha Renkers

Coach en trainer

Energiek, warm, zakelijk, analytisch, doelgericht, intuïtief.

Martin Heynen

Martin Heynen

Coach en trainer

No nonsense, direct naar de kern, vasthoudend, actiegericht.

Amanda Hagenbeek

Amanda Hagenbeek

Coach

Humor, verbindend, analytisch.

Kemp van Ginkel

Kemp van Ginkel

Coach

Aandacht, waarderend, rust, aanmoedigend, intuïtie.

Onze visie op leren

Leren is leuk!

Met creatieve en speelse werkvormen leer je het best omdat je er plezier in hebt.

Cocreatie

we ontwikkelen samen met jou in plaats van voor jou.

Zelf en samen

Groeien en presteren doe je het best in verbinding met je sociale omgeving

Veerkracht

Nieuwe ervaringen (durven) opdoen en daarop reflecteren.

Leren is doen!

In actie komen met je waarden als kompas.

Omgeving

Jouw sociale omgeving speelt  een belangrijke rol in  het ‘ontvangen’ van jouw nieuwe gedrag.

Tijd en aandacht

Met online tools werk je aan je ontwikkeling waar en wanneer je dat wil.

Talenten en kwaliteiten

Op zoek naar wat je al kunt en dat verder uitbouwen.

Evalueren

We evalueren continu met het einddoel voor ogen.

Onze waarden

Bijdragen

We maken persoonlijke en professionele ontwikkeling bereikbaar voor iedereen, altijd en overal.

Samenwerken

We werken samen met en we sluiten aan op onze coachees en klanten. We doen ieders bijdrage recht.

Eenvoud

We houden het simpel en begrijpelijk. We zijn gelijkwaardig aan ieder ander.

Ondernemerschap

We verdienen met Coachfriend een inkomen dat in een redelijke verhouding staat tot de meerwaarde die we ermee voor onze klanten realiseren en tot de inzet die we leveren. In de manier waarop we met elkaar, onze sociale omgeving en onze fysieke omgeving omgaan richten we ons op de lange termijn.

Kwaliteit

We leveren hoogstaand werk af dat doet wat het belooft. Wij houden ons aan de NOBCO ethische gedragscode. Daarin staat onder andere dat alle gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld. We exploreren nieuwe content en nieuwe vormen voor (online) coaching.

Ontwikkelen

We leren en ontwikkelen onszelf continu; ook voor ons is een volwaardig en vitaal leven leiden telkens weer een uitdaging. We erkennen onze fouten en we leren ervan. We dragen bij aan het leren en de ontwikkeling van anderen.