Mantelzorgers Coachen met ACT

Current Status
Not Enrolled
Prijs
249

Overzicht

Dit is de pagina van de leermodule Coachen met ACT, onderdeel van de training Mantelzorgers Coachen met ACT. In de training leer je een krachtige en effectieve aanpak om mantelzorgers  in drie coachgesprekken in beweging te brengen in de richting van hun waarden met als gevolg het ervaren van meer vitaliteit, kwaliteit van leven en zingeving.

Je verdiept je kennis en vaardigheden met de principes van coaching en ACT (Acceptance and Commitment Therapy) en leert hoe je de juiste vragen kunt stellen, inzichten kunt verschaffen en de mantelzorger kunt aanzetten tot actie en experimenteren.

Door interactie met vakgenoten in de twee Teams bijeenkomsten, leer je van en met elkaar. De online bijeenkomsten zijn praktisch en concreet, en inspirerend van aard.

Na voltooiing

Heb je een grotere kennis en zelfvertrouwen in het coachen en toepassen van ACT.

Pas je ACT op jezelf toe en blijf je in verbinding met jezelf en je eigen waarden.

Ben je in staat om de juiste vragen te stellen en moeilijke gesprekken te voeren.

Ben je in staat om de kern van (over)belasting te raken in je aanpak.

Behoud je een reflectieve houding ten opzichte van je eigen handelen.

Weet je hoe je kunt inspelen op de behoeften van de mantelzorger.

Weet je hoe je uit de zorgstand kunt blijven en meer achterover te leunen.

Wat je uit de training haalt

Je leert de mantelzorger in drie coachgesprekken

R

Nieuwe vaardigheden om hun mentale veerkracht te vergroten, zodat ze flexibeler met de zorgsituatie kunnen omgaan, meer kunnen loslaten, hulp kunnen vragen aan hun netwerk, afstand kunnen nemen en meer aandacht kunnen besteden aan zelfzorg, enzovoort.

R

Inzicht in hoe gedragsverandering kan bijdragen aan hun welzijn, vitaliteit en zingeving.

R

Bewustwording van niet-effectieve gedragspatronen.

R

Reflectie op hun eigen handelen, probleemoplossend vermogen en zelfzorg.

R

Ruimte geven aan emoties en gevoelens.

R

Verbinding maken met hun persoonlijke waarden.

R

Begrijpen hoe acceptatie hun vitaliteit en draagkracht kan beïnvloeden.

R

Het toelaten van rouwverwerking.